icona del tool di calcolo della portata volumetrica Aliaxis Italia

Účelem tohoto výpočetního nástroje je změřit průtok ve ventilu na základě znalosti jeho průtokového součinitele, rozdílu mezi výstupním a vstupním tlakem a měrné hmotnosti kapaliny ve srovnání s vodou při 15 °C.

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.