icona del tool di calcolo della distanza fra supporti Aliaxis Italia

Pomocí tohoto výpočetního nástroje je možné definovat minimální vzdálenost mezi podpěrami potrubí v závislosti na vlastnostech samotného potrubí, teplotě a kapalině, která v něm proudí.


Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.