icona per il tool di calcolo del coefficiente di flusso Aliaxis Italia

Tato kalkulačka měří průtokový součinitel ventilu na základě znalosti jeho průtoku, rozdílu mezi výstupním a vstupním tlakem a měrné hmotnosti kapaliny v porovnání s vodou při 15 °C.

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.