Tato kalkulačka ukazuje nejdůležitější parametry pro svařování v horkém plynu.


Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.