icona del tool di calcolo del tempo di svuotamento di un serbatoio Aliaxis Italia

Účelem tohoto výpočetního nástroje je zjistit objem a čas potřebný k vyprázdnění nádrže, pokud znáte tvar, rozměry a výšku kapaliny, kterou obsahuje.

Typ nádrže

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.