icona del tool per il dimensionamento  di una valvola di regolazione Aliaxis Italia

Výpočet průtoku na základě velikosti ventilu Tento nástroj umožňuje na základě provozních podmínek procesu vypočítat průtok kapaliny, která může protékat použitým ventilem. Po zadání zvoleného typu ventilu, vstupního a výstupního tlaku a vlastností kapaliny jako vstupních údajů nástroj zobrazí charakteristický graf. Tímto způsobem je možné určit rozsah průtoků, ve kterém se doporučuje pracovat podle stupně otevření ventilu. Pro dosažení optimální regulace se doporučuje dimenzovat ventil tak, aby se průtok pohyboval ve střední oblasti křivek.

Poznámka - médium je voda 1000 kg/m3

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani předpokládanou záruku.