icona del tool di calcolo della pressione differenziale Aliaxis Italia

Tento výpočetní nástroj umožňuje změřit tlakový rozdíl napříč ventilem na základě znalosti průtokového součinitele, průtoku a specifické hmotnosti kapaliny ve srovnání s vodou při 15 °C.

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.