icona del tool di calcolo del rapporto pressione temperatura Aliaxis Italia

Tento nástroj vykresluje vztah mezi jmenovitým tlakem a teplotou na základě typu použitého materiálu a SDR. Získaný graf byl vypočten s ohledem na 25letou životnost.

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.