Sorry, your browser does not support inline SVG.

Výstavba vodní nádrže Sady Kdanice pro zavlažování přilehlých sadů. Sady se nacházejí v obci Kdanice. Zaujímají rozlohu cca 40 ha, z čehož tvoří přibližně 90% jabloně (Bohemia, Bohemia Gold, Jonagold) a 10% Hrušně Konference a Lukasova. Sady jsou vedeny jako intenzivní, zařazené do systému integrované produkce a splňují standard GlobalGap. Voda z retenční vodní nádrže bude čerpána přes betonové šachty, do kterých vede přívod z nádrže potrubím z PE d 630 mm. Pro spojování trubek byly použité elektrospojky FRIALEN d 630 mm s technologií předehřevu.

06/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty