Sorry, your browser does not support inline SVG.

Aliaxis dodal do Poděbrad k hypermarketu Tesco materiál pro odvodnění přilehlého parkoviště, kde jsme nahrazovali původní nefunkční vsak, který nezvládal dostatečně odvodnit celou plochu pří větších deštích. Nově se jedná o vsakovací galerii složenou z 824 ks bloků EcoBloc Inspect ve 4 vrstvách. Pro možnou revizi a čištění je vsakovací objekt opatřen 4 integrovanými šachtami Vario 800.
Prohlédněte si fotografie ze stavby.
 
Vsakování vody na vlastním pozemku je jedním z požadavků legislativy. Současně nedochází k přetěžování kanalizační sítě a voda se vrací do půdy. Vsakovací bloky EcoBloc inspect jsou ideální pro vytvoření vsakovacích galerií například také pod parkoviště, protože je možné je pojíždět a snesou až 2750 mm krytí zeminou. Slouží však nejen k vsakování, ale je možné z nich vyskládat také retenční nebo akumulační nádrž a vodu následně využívat.

2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com