Sorry, your browser does not support inline SVG.

V červenci a srpnu 2019 byla provedena rekonstrukce vodovodního potrubí v Ostravě v ulici Betonářská. Výkopovou pokládkou zde bylo položeno dvouvrstvé potrubí z PE 100 RC v dimenzi d 225 mm a instalována PE uzavírací armatura FRIALOC. Svařování proběhlo svařovacím automatem FRIAMAT Basic. Rekonstrukci vodovodu provedla společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

07 - 08/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty