Sorry, your browser does not support inline SVG.

Původní ocelové potrubí v DN 300, které spojovalo zdroj pitné vody s vodojemem, bylo nahrazeno potrubím z PE, které spojí dva vodojemy umístěné na kopcích nad městem Davle.

Díky velkému převýšení 200 m nadmořské výšky mezi vodojemy a řekou Vltavou, pod kterou trubní trasa vede, bylo zapotřebí použití speciálních trubek a tvarovek v tlakové třídě PN 25. Ke spojení potrubí a umístění vodovodních armatur byly použité elektrospojky FRIALEN UB PN25, které disponují také výhodami odkryté topné spirály a od d 280 mm technologií předehřevu pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou. Trubky byly dále spojované metodou svařování na tupo s oblouky v tlakové třídě PN 25 a vodovodní armatury osazené pomocí lemových nákružků a přírub v PN 25. Polyetylenové potrubí bylo pod Vltavou vtahováno do původního ocelového ve dvou řadech v dimenzi d 160 mm a v délce 138 m. Trubky byly použité s ochranným pláštěm, svařované metodou na tupo s odstraněním vnějších výronků.

2015

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty