Sorry, your browser does not support inline SVG.

Pro rekonstrukci páteřního přivaděče pod řekou Odrou v původním litinovém hrdlovaném potrubí DN 1200 bylo použité polyetylenové potrubí PE 100 d 1000 mm, SDR 17, které bylo při protahování spojované metodou na tupo a v napojeních k betonovým šachtám spojované elektrotvarovkami FRIALEN. Jedná se o první instalaci v Evropě, kde byly použity kónické elektrospojky KM XL.

Jejich největší výhodou je odstranění spáry mezi trubkou a tvarovkou pomocí klínové techniky. Při protahování trubek bezvýkopovou metodou vznikají na trubce velké nerovnosti, které obzvláště u takovéto velké dimenze způsobují velké potíže při svařování. Možností utahování prstenců tvarovky dovnitř kónické objímky se tyto spáry úplně uzavřou a je tak možné bezpečné a spolehlivé svaření. Kónická elektrospojka FRIALEN tak byla jedinou možností pro svaření potrubí, zvláště když bylo nutné udělat spoj v horizontálně i vertikálně nakloněné rovině.

2015

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty