Sorry, your browser does not support inline SVG.

Rekonstrukce středotlakého a nízkotlakého plynovodního vedení DN 400. Původní ocelové potrubí je nahrazeno polyetylenovým rozvodem v d 400 mm. Poprvé byla na plynovodním potrubí instalována sedlová odbočka SA XL d 400/225 mm. Sedlová tvarovka byla instalována pomocí podtlakové pumpy a po uplynutí doby chladnutí navrtána bez tlaku pomocí navrtávacího zařízení FWAB. Domovní přípojky realizovány pomocí navrtávacích sedlových odboček Top Loading. Realizaci provedla Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

05 - 09/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty