Sorry, your browser does not support inline SVG.

V období července a srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce  STL plynovodu v ulici Bohdalecká v Praze 4 - Michli.

Důvodem této rekonstrukce byly občasné problémy s únikem plynu. Dílčí opravy již nebyly vhodné a proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci. Původní potrubí bylo z oceli DN 500 a bylo nahrazeno potrubím z PE 100 d 560 mm. V některých částech této rekonstrukce bylo použito potrubí z PE 100 o průměru d 800 mm, a to jako chráničky pro potrubí d 560 mm. Vlastní spojování polyetylénového potrubí se provádělo formou spojování na tupo, místy také pomocí tvarovek  na tupo a elektrotvarovek FRIALEN v dimenzích d 560 mm a d 800 mm. Tvarovky FRIALEN pro tuto stavbu jsou na trh dodávány společností Nicoll Česká republika, s.r.o. pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.

2015

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty