Sorry, your browser does not support inline SVG.

Rekonstrukce plynovodního potrubí DN 300 potrubím z PE. Byla použita speciální trubka egeLiner. Během výroby se trubka termomechanicky předtvaruje a složí. Protáhne stávajícím potrubím a pomocí páry se egeLiner zformuje do svého původního tvaru a získá zpátky svůj původní kruhový tvar. Nová trubka je pak ve stávající trubce jako nová staticky samostatná trubka. Trubka byla spojována pomocí speciálních reliningových elektrospojek REM d 315/ DN 300. Hlavní výhodou těchto elektrospojek jsou rozdílné rozměry hrdel z obou stran spojky, které jsou navrženy ideálně pro oba typy potrubí. Není tak již třeba reliningové potrubí na konci nadměrně roztahovat, což je jinak nezbytně nutné, pokud bychom použili standardní spojky. Oba konce elektrospojky lze zavařit zvlášť (bifilární konstrukce) a také je možno použít funkci předehřevu, která díky nahřátí trubky eliminuje možné mezery mezi tvarovkou a trubkou. Pro zamezení pohybu protažené trubky byly použité navařovací pásy FIXBLOC. Realizace pro Pražskou plynárenskou Distribuci firmou RTi Czech.

06/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty