Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kvůli rekonstrukci prodejny LIDL v Hornoměcholupské ulici se rekonstruují také veškeré inženýrské sítě kanalizace, vodovodní řad a také plynovodní řad. Staré ocelové potrubí plynovodního řadu se nahrazuje polyetylenovým v dimenzi d 500 mm a d 710 mm. Část potrubí se provádí otevřenou pokládkou, část metodou protahování DynTec a část pomocí speciální trubky egeLiner. Během výroby se trubka termomechanicky předtvaruje a složí. Protáhne stávajícím potrubím a pomocí páry se egeLiner zformuje do svého původního tvaru a získá zpátky svůj původní kruhový tvar. Nová trubka je pak ve stávající trubce jako nová staticky samostatná trubka. Potrubí je spojované pomocí elektrotvarovek FRIALEN UB s technologií předehřevu.

06 - 07/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty