Sorry, your browser does not support inline SVG.

Rekonstrukce hlavního plynovodního řadu náhradou původního ocelového potrubí za potrubí z polyetylenu v dimenzi d 560 mm. Rekonstrukce probíhá v otevřeném výkopu a potrubí je svařované pomocí nových elektrospojek UB SDR 17. Uzavírací armatury (šoupata) jsou s potrubím spojena pomocí speciálních lemových nákružků s integrovanou přírubou BEFL, které umožňují napojení armatur o řád nižší dimenze než je rozměr trubky. Zhotovitel Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

2016

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty