Sorry, your browser does not support inline SVG.

Výměnu hlavního přivaděče vodovodu v DN 300 na trase Písek – Zátaví provedla firma STAREKO CZ PÍSEK s.r.o. Nový vodovodní řad byl realizován z trubky PE 100 RC d 315 mm SDR 11 v délce 450 m a byl spojovaný elektrotvarovkami FRIALEN. Díky velkému převýšení na trase bylo zapotřebí vodovodní řad fixovat proti pohybu dvěma betonovými bloky. Investorem stavby byla  Vodárenská správa Písek s.r.o.

2022

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty