Sorry, your browser does not support inline SVG.

Oprava stávajícího vodovodního přivaděče DN 600 ocel, který bude nahrazen potrubím d 560 PE 100 RC SDR 17 v dl. 345,7 m. Oprava je prováděna zatažením plastového potrubí do stávajícího ocelového potrubí. Realizace: TALPA – RPF, s.r.o., investor: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

2017

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty