Sorry, your browser does not support inline SVG.

Retenční nádrž o objemu přes 800 m3 bude sloužit k zpomalení odtoku srážkové vody ze střech i zpevněných plocha areálu. Izolace vsakovacích bloků je provedena pomocí hydroizolační fólie a ochranné geotextilie.

2014

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com