Sorry, your browser does not support inline SVG.

Jedná se o projekt výstavby výzkumného centra, které v Brně společně připravují místní univerzity a výzkumná pracoviště (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendlova univerzita v Brně, Veterinární  a farmaceutická univerzita Brno, Ústav přístrojové techniky Akademie Věd, Ústav fyziky materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství).

Projekt vznikl především proto, aby vhodnými mechanismy napomohl současnému základnímu a aplikačnímu výzkumu dosáhnout špičkové úrovně. Projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd.

Společnost GLYNWED  byla dodavetelem materiálu plastových průmyslových rozvodů z PP-H v dimenzích d 140 - d 250 mm pro rozvod chladící vody k technologickým celkům laboratoří. Systém PP-H od holandského výrobce Akatherm se spojuje metodou na tupo a kvůli obtížné dostupnosti technologických rozvodů v šachtách a pod stropy se využívá také přírubových spojů. Dodávka materiálu je realizována s firmou Pumpa a.s. a montáž potrubí provádí firma Pragofinal s.r.o.

 2013

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.
Průmyslové rozvody

Kontakty