close
Provoz společnosti Aliaxis na konci roku 2022 bude omezen
Inventura: 20. 12. - 22. 12. 2022 -  zavřeno Vánoční svátky: 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 - zavřeno
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Zavedený prodejní areál osobních automobilů společnosti K.E.I. v Brně-Vinohradech se v měsíci září začal rozšiřovat o nově budované parkoviště. S tím souvisela potřeba vyřešit nějakým způsobem likvidaci dešťových vod. 

Opět zde zvítězil trend poslední doby - tedy vytvoření retenční nádrže před samotným napojením do stávající kanalizace. Na stavbu bylo dodáno celkem 184 ks modulů RainBloc, včetně hydroizolační HDPE fólie a ochranné geotextilie. Specialitou této realizace se pak stalo vybudování 5 ks samostatných filtračních šachet, které zajišťují maximální předčištění přitékajících dešťových vod a umožní tak samotné retenční galerii dlouhou funkčnost bez nutnosti složitého čištění.

2015

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com