Vodní ráz je výsledkem náhlé změny v rychlosti proudění vody. Jedná se o přeměnu energie, která se z kapaliny uvolní v závislosti na změně rychlosti. Ta se přemění v tlakovou vlnu vodního rázu. Účinkem tohoto jevu je šíření přetlakových a podtlakových vln v potrubních rozvodech, které způsobují hluk, či mohou dokonce k poškodit systém.  Intenzita samotného vodního rázu, oproti beranidlu,  nezávisí pouze na jednom faktoru, ale na komplexním systému okolností, které, navzájem propojeny, ovlivňují jev vodního rázu.

Tímto nástrojem je možné spočítat maximální zpětný vodný ráz v potrubní trase