Pomocí tohoto nástroje je možné vyhodnotit, jaká bude zůstatková tlaková odolnost vybraného materiálu v závislosti na teplotě v potrubní trase přepravovaného média. U plastových potrubních systémů je tato hodnota důležitým údaj.

Tento nástroj graficky znázorňuje vztah mezi jmenovitým tlakem a teplotou na základě typu použitého materiálu a SDR. Získaný graf byl vypočítán s ohledem na životnost 25 let.