Tato kalkulačka měří koeficient průtoku ventilu tím, že zná jeho průtok, rozdíl mezi výstupním a vstupním tlakem a specifickou hmotnost kapaliny ve srovnání s vodou při 15 °C.

Průtokový součinitel Kv je hodnota, která určuje průtok armaturou. Čím je hodnota vyšší tím je vyšší i průtok. Hodnota se udává v litrech za minut nebo v m3 za hodinu. 

Průtokový součinitel Cv se používá v zemích, kde není zavedena soustava jednotek SI a udává se v galonech za minutu.