V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují dva typy hluku. V prvé řadě se jedná o hluk, který se šíří vzduchem a vychází z potrubí a způsobuje ho odpadní voda tekoucí uvnitř potrubí. Dalším typem je hluk, který se šíří konstrukcí potrubí. Ten vychází z trubek a armatur a také ze systému, jímž je kanalizace upevněna ke stavbě budovy. V současnosti však již existují trubní systémy, které oba typy tlumí. Většinou se jedná o vícevrstvé trubky a tvarovky.

Odhlučněné systémy vnitřní domovní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem v nových bytových a rodinných domech i objektech občanské výstavby. Zejména pak v hotelech, administrativních nebo polyfunkčních objektech a nemocnicích. Stále častěji je jím také nahrazováno běžné odpadní potrubí při rekonstrukcích, protože právě hluk z odpadního potrubí je jedním z velkých problémů starých panelových domů i jiných starších objektů. Snaha snížit hlučnost v našich domech, bytech i kancelářích vychází z potřeby kompenzovat hektiku dnešního světa.

dBlue odhlučněný odpadní systém 16dB

Systém dBlue umožňuje snížení hluku odpadního potrubí až na 16 dB. Hlavním cílem při vývoji odpadního systému dBlue bylo vytvořit jednotný systém trubek, tvarovek a upevnění, který zajišťoval vysoké snížení hluku uvnitř potrubí a příznivý poměr ekonomických nákladů a nejlepších akustických výsledků ve své třídě. Systém dBlue je vyroben z modifikovaného polypropylenu technologií průtlačného lisování trubek s třemi vrstvami současně.

FRIAPHON odhlučněný odpadní systém 16dB

Skutečně těžko budete hledat na trhu odpadní systém tlumící zvuk lépe, než je tomu u FRIAPHONu. Systém je určen k instalaci domovní splaškové a dešťové kanalizace. Vynikajících vlastností (tlumí hluk až na hladinu 16 dB) dosahuje FRIAPHON zejména díky tomu, že je navržen a složen ze silnostěnných plastových trubek a tvarovek. Duální trubka umožňuje dělený odraz zvukových vln již ve stěně trubky, čímž je zásadně omezeno šíření zvuku do okolního prostředí. FRIAPHON je vysoce zvuk tlumící silnostěnný systém s koncepcí protipožární ochrany. Proto je ideální tam, kde jsou velmi vysoké požadavky nejen na utlumení hluku, ale také na protipožární bezpečnost. Samozhášivý materiál, nehoří dál, pokud není vystaven přímému zdroji ohně
Ve výškových budovách lze s využitím lepených spojů
dosáhnout tlakové odolnosti 3 bary. Součástí systému jsou přechody na litinu

PP-HT odpadní systém AMAX PRO

Tento odpadní systém z modifikovaného polypropylénu je ideální volbou při nutnosti ekonomického řešení s přidanou hodnotou v podobě utlumení hluku až na 20 dB. Používá se v bytových i rodinných domech, multifukčních objektech, administrativních či komerčních budovách.

CAD detaily a technická podpora

Stáhněte si CAD detaily a BIM objekty z naší knihovny. K dispozici jsou také montážní návody v pdf a velmi rádi Vám při přípravě projektu i při vlastní montáži poradíme.

Technická podpora

V rámci technické podpory pro Vás připravujeme podklady pro projektování a montáž. Najdete v ní CAD a BIM objekty, návody, videa, certifikáty a prohlášení, školení a webináře a další služby.

Kontakty pro odhlučněné odpadní systémy

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com