WEN

Ventilační tvarovka

Ideální pro použití všude tam, kde je vyžadován vysoký akustický standard za přijatelné náklady. Využívá se pro bytové domy, hotely, lázně, nemocnice, multifunkční objekty a další budovy. Velmi často je využíván při rekonstrukci panelových domů. Využívá se také pro dešťové svody gravitačního odvodnění střechy.

 • zvětšuje propustnost rozvodu na QMAX =7,6 l/s (standardní rozvod DN 110 - QMAX =4,0 l/s),
 • zabraňuje vzniku hydraulické zátky,
 • díky svému řešení a dodatečnému odvětrání nevyžaduje zvětšování průměru rozvodu a/nebo použití doplňujícího odvětrávacího rozvodu,
 • snižuje rychlost a energii proudících splašků a zajišťuje technické odsazení kanalizace
 • umožňuje připojení průměrů DN 110 a DN 75 v jedné tvarovce
 • dostupná v průměrech DN 110 a DN 160, zajišťuje vodní uzávěry (sifony),
 • vede k úsporám instalačních prostor
 • maximální rozestup tvarovek Akavent činí h = 5 m, pokud je rozestup větší než 5 m, je třeba instalovat další prvek snižující rychlost splašků,
 • tvarovka Akavent má hrdlové spoje 3x DN 110 i 3x DN 75
 • na nejnižších poschodích, při změně směru rozvodu na vodorovný je nutné provést odvětrávací odbočku 
 • přípojky nesmí být v tvarovce Akavent připojeny k protilehlým vstupům na jedné úrovni
Zpět Produktový list
Objednací číslo Název výrobku L L1 l3 Hlavní kategorie Podkategorie
VVEN-110-110-75D Ventilační tvarovka 956 170 240 Tvarovky Odbočky
VVEN-160-110-75D Ventilační tvarovka 1010 170 250 Tvarovky Odbočky

Dokumenty ke stažení