Další úroveň bezpečnosti a udržitelnosti

Ať už jde o pitnou vodu, plyn nebo komplexní zavlažovací projekty: Požadavky na bezpečné PE přípojky jsou náročné - a neoddiskutovatelné. FRIALEN NXT zaručuje vysoce výkonné přípojky, které nastavují standard pro budoucnost. Z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti, sledovatelnosti a samozřejmě udržitelnosti.

Spojení s vyšší bezpečností a trvanlivostí

FRIALEN NXT splňuje vysoké nároky
Bild 1


Efektivita Optimalizované tolerance pro dokonalé přilnutí k trubce. Vynikající časy svařování a chlazení, jakož i značení úhlu a hloubky zasunutí pro zjednodušené seřizování - efektivita práce dostává nový rozměr.

Bild 2


Trvanlivost Vysoce kvalitní plast pro prodloužení životnosti instalace a potrubní sítě.

Bild 3


Připraveno pro WorkFlow Kompatibilní s digitálním asistentem pro časově úspornou obsluhu prostřednictvím aplikace a přímou dokumentaci svařovacího procesu

Bild 3


Udržitelnost Minimální využití zdrojů pro výrobu, balení, přepravu a zpracování ve prospěch trvale snížené stopy CO2

Bild 3


Přední normy Vyvinuto v souladu s aktuálními a předními normami, jako jsou EN12201 a EN1555.

Krok za krokem k vysoce kvalitním připojením

První volba pro různé aplikace

Bild 1Zásobování pitnou vodou Doprava, distribuce a napojení domácností na pitnou vodu je základním infrastrukturním předpokladem pro zdraví a kvalitu života.

Bild 2Zavlažování polí a spol. Účinné zavlažovací systémy jsou pro produktivní zemědělství klíčové. V mnoha zemích, zejména v regionech postižených suchem nebo klimatickými katastrofami, však nejsou samozřejmostí.

Bild 2Dálkové vytápění 4. generace Zemní plyn je stále důležitým zdrojem energie. Existující plynová infrastruktura je velkou výhodou pro přechod na novou energetiku. Dnešními plynovody totiž budou v budoucnu proudit klimaticky neutrální plynné zdroje energie. A vodík, který se vyrábí způsobem neutrálním z hlediska emisí CO2, v tom bude hrát obrovskou roli. Zejména s ohledem na průmysl a sektor veřejných služeb.

Bild 1Domovní přípojky odolné vůči budoucnosti Další rozvoj zásobování plynem a energií je základem pro efektivní a spolehlivé domovní přípojky - jak pro zemní plyn, tak pro vodík. Pro udržitelnější, zdroje šetřící a nákladově efektivní zásobování teplem pro obytné oblasti a podniky.

Bild 3Doprava odpadních vod V mnoha zemích zatím ne samozřejmá, ale nesmírně důležitá. Vždyť bezpečné odvádění odpadních vod chrání zdraví obyvatel a životní prostředí. Jen tak lze zabránit šíření nemocí a udržet kvalitu vody v řekách, jezerech a oceánech.

Bild 3Ochrana podzemních vysokonapěťových kabelů Spolehlivé zásobování elektrickou energií vyžaduje účinnou ochranu kabelů. Dokonce i pod zemí! Účinná, odolná a bezpečná řešení minimalizují výpadky a zajišťují kontinuitu důležitých energetických infrastruktur.

Síla šesti

FRIALEN NXT Produktová řada


ElektrotvarovkaFRIALEN NXT MB


ElektrotvarovkaFRIALEN NXT T/TA


FRIALEN NXT MR Elektrofúzní redukční kloub


FRIALEN NXT W45 Elektrotvarovka úhel 45°


FRIALEN NXT W90 Elektrotvarovka úhel 90°


FRIALEN NXT MV Elektrofúzní koncovka

Čas na odpovědi

Jednoduché odpovědi na otázky týkající se FRIALEN NXT

Ke stažení na