Děkujeme za návštěvu na veletrhu Vodovody a kanalizace 2023, který se uskutečnil 23. – 25. května v Praze.

Při šálku vynikající kávy jsme měli možnost prodiskutovat novinky společnosti Aliaxis a potkat se s mnoha významnými partnery. 

Mezi hlavní témata patřila novinka v našich službách -  digitální asistent WorkFlow, který mění systém práce a umožní výrazně zefektivnit spojování PE sítí. 

K dispozici byli nejen kolegové Jiří Janich a Jakub Butovič, kteří mají na starosti vodovodní a plynovodní sítě, ale také kolega Jan Paulus, který s mnoha z Vás řešil hospodaření s dešťovou vodou, její vsakování, retenci i akumulaci a využívání. 

Na této stránce si můžete prohlédnout fotografie z veletrhu a také stáhnout materiály, které jste si nestihly odnést. Dozvíte se také více informací o představovaných produktech.

Digitální asistent WorkFlow v 60 vteřinách

Vsakování, retence a akumulace dešťové vody

Na veletrhu Vám také rádi představíme náš široký sortiment pro hospodaření s deš´tovou vodou. Součástí naší nabídky jsou inspekční i neinspekční vsakovací bloky EcoBloc a Rainbloc, z kterých lze tvořit vsakovací galerie a retenční nádrže nejrůznějších tvarů a velikostí. Dále podzemní akumulační nádrže i velkých dimenzí až do 122 000 l a také kompletní příslušenství včetně šachtového systému VARIO 800.

Pro více informací k produktům se můžete spojit s produktovými manažery z veletrhu

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer pro Moravu
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com