Mezinárodní skupina Aliaxis slaví 20 let své existence.

Mezinárodní skupina Aliaxis, světový lídr ve výrobě a obchodování s trubními plastovými systémy slaví 20 let. Naše společnost v České republice je součástí této skupiny od počátku, tedy od jejího vzniku, kdy se původní společnost Etex Group rozdělila na 2 části - Etex a Aliaxis a obě naše původní společnosti v ČR (Marley a Glynwed) se staly součástí skupiny Aliaxis. Následovala fúze společností Marley a Glynwed pod název Glynwed a v roce 2015 přejmenování na Nicoll Česká republika. Od roku 2022 působíme na trhu pod jednotnou značkou Aliaxis.

Skupina Aliaxis působí ve čtyřech klíčových tržních segmentech: produktech pro stavbu, sanitární technice, průmyslových aplikacích a inženýrských sítích. Po celém světě se soustřeďuje na udržitelná řešení pro hospodaření s vodou a energiemi. 

S více než 15 000 zaměstnanci ve 40 zemích světa nabízí zákazníkům lokální a osobní přístup, ale se znalostmi a zkušenostmi z celé široké platformy, kterou skupina Aliaxis vytváří. Aliaxis je soukromá společnost se sídlem v Bruselu.

Aliaxis slaví 20 let!

Náš příběh

Voda je základem života. Zabraňujeme jejímu plýtvání, pomáháme s ní efektivně hospodařit a zpřístupňujeme ji lidem.

Původ skupiny Aliaxis je v rodinném podnikání. Do dnešní doby jsme rostli především prostřednictvím akvizic a spojováním dalších firem s původním rodinným podnikáním, abychom se stali celosvětovým lídrem v přepravě médií dodávající trubní rozvody, tvarovky a další rozvodná řešení a řešení pro hospodaření s vodou. 

Aliaxis byl v centru dění vodárenské revoluce od chvíle, kdy bylo v polovině minulého století naistalováno první plastové potrubí. Dnes se plasty jeví díky svým technickým vlastnostem a snadnou manipulací jako nejvhodnější materiály pro přepravu médií, často s životností přes 100 let. Současně se svět ale velmi mění. Urbanizace a klimatické změny vytvořili nové problémy, s kterými se vodovodní systémy musí potýkat a které je potřeba udržitelně a efektivně řešit. Proto se také měníme i my. 

Jelikož se lidé stále více stěhují do měst, musíme si být jisti, že voda a energie je následují a že to dělají chytře. Údaje OSN ukazují, že zatímco extrémní chudoba klesá, více než 2 miliardy lidí stále nemají přístup k pitné vodě. Cílem OSN je, aby do roku 2030 měli všichni přístup k bezpečné pitné vodě. Naši lidé a naše výrobky mohou splnění tohoto cíle napomoci.

Abychom i nadále zůstali lídry, chceme zákazníkům nabídnout lokální a osobní přístup, ale se znalostmi a zkušenostmi z celé široké platformy, kterou skupina Aliaxis vytváří. Proto také sjednocujeme naše lidi a značky pod značkou Aliaxis.

Ano, záleží na tom, zda máte přístup k vodě a energiím. Ale na čem záleží snad ještě více je to, co lidé mohou dělat, když tento přístup mají. Dnešní příležitost pro „rodinu“ Aliaxis je změnit sebe a pomoci našim zákazníkům přemýšlet o nových způsobech, jak mohou svůj život prožít a jak ho umožnit prožít i příštím generacím.

WE MAKE LIFE FLOW

V České republice slavíme také