Jedním z hlavních cílů Světového dne vody je zvýšit povědomí o významu vody, a především o jejím vztahu k změně klimatu. Voda je nezbytná pro naši existenci a udržitelný rozvoj. Je tedy důležité, abychom se zajímali o to, jak s ní zacházíme a jak můžeme ještě více tento nezbytný zdroj života chránit.
 
V České republice je pitnou vodou zásobováno 10 075 895 obyvatel, což představuje 96 % obyvatel. Síť potrubí pro rozvod pitné vody v České republice je dlouhá více než 80 000 km. 87,4 % obyvatel České republiky je napojeno na kanalizační síť. Proto nám některé problémy se zásobováním pitnou vodou nebo napojením na kanalizaci mohou přijít vzdálené. Nicméně na světě je více než 1 miliarda lidí bez přístupu k pitné vodě a více než 2 miliardy lidí žijících v nevhodných hygienických podmínkách bez napojení na kanalizaci.
 

Ani existující síť zásobování pitnou vodou není bez problémů. Podle zdrojů International Water Association představují každodenní celosvětové ztráty způsobené úniky v trubní sítí sumu 346 miliard litrů vody. Problémy s úniky pitné vody trpí i Česká republika. Podle zprávy Ministerstva zemědělství z roku 2020 dosáhly ztráty pitné vody v naší trubní síti 15 % celkového objemu fakturované pitné vody.

Aliaxis chce pomoci toto změnit.

V České republice jsme pyšní na to, že se spotřebou přibližně 90 litrů pitné vody denně, patří Češi k nejšetřivějším národům v Evropě. Nicméně, stále můžeme udělat více. Aliaxis proto na trh přináší ekologická řešení pro využívání dešťové vody místo té pitné na zahradách, v domácnostech, ve veřejných i komerčních objektech. Naše společnost byla v centru dění vodárenské revoluce od chvíle, kdy bylo v polovině minulého století naistalováno první plastové potrubí. Od té doby se vedení nejen vody stalo naší denní činností. Naším cílem je přispět k udržení vysoké kvality a dostupnosti pitné vody i pro další generace a také pomáhat zamezit ztrátám v podobě úniků z potrubí. Proto na český trh již více než 30 let dodáváme bezpečnostní elektrotvarovky pro spolehlivé spojování PE vodovodního potrubí včetně speciálních tvarovek a unikátní uzavírací PE armatury.

Čistá pitná voda po celý život

V Evropě jsou na rozvody pitné vody kladeny vysoké požadavky z pohledu její kvality, bezpečnosti a životnosti. Naším cílem je přispět k udržení vysoké kvality a dostupnosti pitné vody i pro další generace a také pomáhat zamezit ztrátám v podobě úniků z potrubí. Proto používáme polyethylen, materiál, který je hygienicky nezávadný, odolný a jehož životnost se odhaduje na 100 let. Naší specializací je jeho bezpečné a spolehlivé spojování. Bezchybné fungování zásobování pitnou vodou pro nás znamená v první řadě hygienickou nezávadnost vody. Vnímáme ale i další důležité faktory, které při stavbě či rekonstrukci vodovodní sítě hrají významnou roli. Mezi ně určitě patří dlouhá životnost materiálu a spojů a také jejich bezúnikovost. V neposlední řadě je také nutné sledovat i ekonomické hledisko montáže, nutných oprav apod.

Polyethylenové vodovodní sítě: bezpečnost, spolehlivost, hygiena, odolnost

Z PE 100 je vyroben celý systém zásobování pitnou vodou - trubky, tvarovky i armatury. S předpokládanou životností cca 100 let a současně s využitím spojování pomocí bezpečnostních elektrotvarovek je polyethylenový systém vhodný pro stavbu bezpečných a udržitelných systémů zásobování pitnou vodou. 

PE nabízí obzvláště vysokou odolnost proti vzniku prasklin při namáhání, vysokou pevnost v tlaku i pružnost. Naše spojovací technologie pomocí elektrotavrovek FRIALEN k tomu zajišťuje trvalou těsnost potrubních systémů. PE 100 je také ideální materiál pro pokládku potrubí bezvýkopovými technologiemi.

Využívejme dešťovou vodu místo pitné, tam kde to jde

Využívání dešťové vody není jen otázkou vlastníků rodinných domů či chalupářů, ale stále více se tento způsob hospodaření uplatňuje i v případě projektů škol, školek, sportovních hal, kancelářských budov, bytových domů či výrobních podniků a obchodních center.

Využívat dešťovou vodu lze samozřejmě i zde a nejenom pro zálivku zeleně, ale zabýváme se i využitím dešťové vody na splachování toalet například ve veřejných budovách. Řešením může být svedení dešťových vod určitých částí (tedy střech a zpevněných ploch) do samostatných menších nádrží. To se využívá hlavně u velmi členitých objektů, nebo tam, kde není prostor pro jeden dostatečně velký výkop. Dalším řešením jsou nádrže velkých dimenzí, které mají velkou výhodu v tom, že jsou samonosné, nemusí se obetonovávat a také manipulace s nimi je i přes velký rozměr díky nižší hmotnosti plastu jednodušší.