Vliv menšího rozměru trubky při nízkých teplotách
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Mohou být rubky svařovány, když je jejich průměr při nízkých teplotách " poddimenzovaný"?

Rozměry PE trubek podléhají teplotním vlivům a reagují na kolísání teploty. Výchozí (referenční) teplota je 23°C (+/- 2°C). Při zvyšující se teplotě se vlivem roztažnosti polyetylenu průměr trubky zvětšuje, s klesající teplotou se vlivem smršťování průměr zmenšuje. Pokud je aktuální (skutečný) průměr trubky při 23 °C na spodní hranici tolerance dané normou, při nízké okolní teplotě pak může být nižší než minimální požadovaný průměr.

Odpověď na otázku zní: Ano

Za následujících podmínek:

  1. Všechny komponenty (trubky i tvarovky) musí mít stejnou teplotu.
  2. Všechny komponenty splňují standardní požadavky dané normou na rozměry při teplotě 23°C.

Protože...

  1. Také PE tvarovky mění své rozměry v závislosti na okolní teplotě.
  2. Naše zkoušky a testování opracování a přípravy svařování potrubí (trubky, elektrotvarovky, svařovací automat, loupací přístroj) probíhají při teplotě -10 °C. Při takto nízké teplotě je dosažen minimální přípustný průměr trubky a trubka je poté oloupána. Předpokladem pro splnění testů je dokonalé svaření, které musí být dosaženo za těchto teplotních podmínek. Tato systémová kontrola se provádí obdobně pro teplotu +45 °C.

Tip:

Pokud bude trubka v zimě ve výkopu a tvarovka se vyndá z ohřátého automobilu, je nutné nechat tvarovku přizpůsobit okolní teplotě. To platí i obráceně při vysoké letní teplotě, kdy tvarovka vyndaná z automobilu bude mít nižší teplotu než trubka ohřátá na slunci.