Nové ceníky pro rok 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Od 1. 4. 2024 vstupují v platnost nové ceníky. Ceny se ale prakticky nezměnily a Vaše stávající rabatové podmínky zůstávají zachovány.

Jsme rádi, že po dvou cenově velmi dynamických letech se cenová hladina našich výrobků ustálila a můžeme Vám znovu poskytnout stabilitu v podobě prodloužení platnosti loňských cen. Pozitivní vývoj cen vstupních materiálů pro výrobu je bohužel vyvážen ukončením státní podpory na energie německých výrobců a masivním nárůstem dopravních nákladů. Výsledkem jsou pouze drobné úpravy některých cen zejména z tržních důvodů. Změny jsou v xls cenících vyznačeny modře. A xls ceníky můžete stáhnout na těchto odkazech: 

Nové pdf ceníky a jejich tištěné verze budou k dispozici v průběhu dubna.

V loňském roce jsme opět uspěli ve výběrovém řízení a do roku 2026 jsme schváleným dodavatelem pro výstavbu plynovodů společnosti GasNet v sortimentu elektrotvarovek FRIALEN. Společnost GasNet také nově vysoutěžila pro své stavby plastové poklopy PLASTUS od výrobce firmy HECKL. Velmi rádi Vám připravíme individuální cenovou nabídku na tento sortiment.

Novinky v našem sortimentu pro rok 2024:

  • mechanické svěrné spojky a navrtávací pasy ASTORE pro spojování PE potrubí (k dispozici od Q2),
  • potrubní systém pro rozvod stlačeného vzduchu GIRAIR,
  • decentralizovaná jednotka pro rekuperaci tepla Leaf Basic,
  • výměník pro rekuperaci energie z odpadní vody ze sprchy ZYPHO (v přípravě),
  • prodej drenáží a kabelových chrániček pouze pro osobní odběry (nezavážíme),
  • velmi zajímavé novinky pro inženýrské sítě budou představeny na veletrhu IFAT v Mnichově.