Safety Day 2023 – den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti Aliaxis
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Navazujeme na loňskou akci zaměřenou na bezpečnost a zdraví při práci a opět jsme se rozhodli ku příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uspořádat pro naše zaměstnance Safety Day.

Jedním ze základních závazků společnosti Aliaxis je závazek starat se co nejlépe o své zaměstnance i návštěvníky společnosti a snaha zajistit, aby se nikdo z nich v práci nezranil. Všichni, kdo ve společnosti Aliaxis pracujeme, máme povinnost a odpovědnost sami za sebe, za své podřízené a také za naše návštěvníky a musíme udělat vše proto, abychom všichni odešli zase v pořádku domů. S tím souvisí nejen dodržování platných požadavků na BOZP, ale také naše schopnosti a dovednosti reagovat na krizové situace a pomoci v případě ohrožení kolegům, návštěvníkům, ale také ve svém soukromém životě.

Po loňském zaměření na první pomoc jsme se rozhodli, že letošní Safety Day věnujeme požární ochraně v praxi a první pomoci při úrazech a zraněních, které mohou s požáry souviset. Těšíme se opět na praktický zážitkový kurz, který nás vybaví potřebnými znalostmi, ale i dovednostmi. Chceme si být jisti, že v případné situaci ohrožení života či zdraví lidí kolem nás budeme schopni správně reagovat a pomoci.